Dataset

Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Provinciale Staten, 2003

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze publicatie geeft informatie over geldig uitgebrachte stemmen en de zetelverdeling per politieke groepering voor Nederland en provincies met betrekking tot de verkiezingen voor de Provinciale Staten, 11 maart 2003.

Naamgeving politieke groeperingen: De naam van de groepering wordt voorafgegaan door een aanduiding die aangeeft of wordt bedoeld de uitslag in een bepaalde provincie dan wel de uitslag op Nederland niveau.

Gegevens beschikbaar over 11 maart 2003.

Status van de cijfers: De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70228ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70228ned

Uitgebrachte geldige stemmen en zetelverdeling per politieke groepering van de Provinciale Statenverkiezingen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70228ned

Uitgebrachte geldige stemmen en zetelverdeling per politieke groepering van de Provinciale Statenverkiezingen