Dataset

Potentieel ondiepe geothermie Zand van Brussel

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Economy
  • Nature and environment
  • Soil
Publicity level Restricted
Download metadata (XML/RDF)

Description

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is door IF-Technology de studie "Potentieel geothermie in Zuid-Holland" uitgevoerd, 2 december 2016. Op deze kaart is de potentie van het Zand van Brussel weergegeven. De formatie bevindt zich op een diepte van circa 650 tot 850 m-NAP. De potentie voor ondiepe geothermie (OGT) wordt gedefinieerd als de hoeveelheid grondwater die op een locatie uit de ondergrond onttrokken kan worden voor het leveren van warmte (debiet in m³/h). Geothermie staat ook bekend als aardwarmte.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=Potentieel_ondiepe_geothermie_Zand_van_Brussel22875&CRS=EPSG:28992&bbox=43662.62000000104,406692.0,130480.8759999983,483120.0&width=768&styles=&height=676&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Potentieel_ondiepe_geothermie_Zand_van_Brussel22875

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

BE_GT_POT_OGT_BRUSSELSZAND gecomprimeerde GeoTIFF

ATOM Onbekende licentie

https://geo.zuid-holland.nl/Data/atom/bodem/BE_GT_POT_OGT_BRUSSELSZAND.xml

accessPoint

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Potentieel ondiepe geothermie Zand van Brussel

HTML Onbekende licentie
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer

accessPoint