Dataset

Leerlingen VO; aandeel medeleerlingen naar herkomst; 2003-2006

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Secondary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft aantallen leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen geeft de tabel ook de (gemiddelde) percentages autochtone, westers allochtone en niet-westers allochtone medeleerlingen.

De leerlingen zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht, herkomstgroepering en generatie, onderwijssoort en leerjaar, woongemeente, perioden.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2006 Frequentie: stopgezet

Reden stopzetting: Het project waarvoor deze tabellen werden samengesteld is stopgezet.

Status van de cijfers Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie De cijfers over 2006 zijn toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71832ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71832ned

Gemiddeld percentage medeleerlingen naar herkomst in het VO. Geslacht, herkomstgroepering, leerjaar/onderwijssoort en woongemeente.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71832ned

Gemiddeld percentage medeleerlingen naar herkomst in het VO. Geslacht, herkomstgroepering, leerjaar/onderwijssoort en woongemeente.