Dataset

Nationaal potentieel van aquathermie: analyse en review van de mogelijkheden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 08/03/2023 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Air
  • Nature and environment
  • Soil
  • Water
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Eén van de opties die tot op heden echter beperkt aandacht heeft gekregen in de warmtetransitie is aquathermie. In deze landelijke studie hebben CE Delft en Deltares een inschatting gemaakt van de potentie van de verschillende varianten van aquathermie. De varianten die bekeken zijn, zijn thermische energie uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater: TEO, TEA en TED. Data wordt gebruikt in de warmte transitie atlas (WTA).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=bodem%3AWTA_POTENTIE_AQUATHERMIE&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

WTA_POTENTIE_AQUATHERMIE

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

WTA_POTENTIE_AQUATHERMIE

OGC:WFS Onbekende licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: WTA Verhouding warmteaanbod en warmtevraag in procent

HTML Onbekende licentie
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_wta/MapServer

accessPoint