Dataset

Hoofdnet utilitaire fietsverbindingen 2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Provinciaal Hoofdnet Fiets: utilitair hoofdnet en plusroutes. De provincie wil primair het utilitaire fietsverkeer tussen kernen faciliteren. Een utilitair fietsnetwerk omvat verbindingen, die vanuit functionele overwegingen gewenst zijn, verbindingen tussen A en B, doelgericht fietsen tussen herkomst en bestemming. Zoals al in het collegeprogramma is aangegeven wordt vooral ingezet op het verplaatsingsmotief ‘werken’, door zware woonwerkverbindingen te faciliteren. Het netwerk omvat ook routes om belangrijke onderwijsinstellingen voor het voortgezet onderwijs en kernwinkelgebieden te ontsluiten. Ook zijn een aantal recreatieve bestemmingen zoals zwemplassen of de molens van Kinderdijk opgenomen in het utilitaire netwerk. Routes voor recreatieve ommetjes echter niet.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=landelijk_gebied%3AFIETSVERBINDINGEN_UTILITAIR_HOOFDNET_2013&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

FIETSVERBINDINGEN_UTILITAIR_HOOFDNET_2013

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Hoofdnet utilitaire fietsverbindingen 2013

FIETSVERBINDINGEN_UTILITAIR_HOOFDNET_2013

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Hoofdnet utilitaire fietsverbindingen 2013

Data schemes

FIETSVERBINDINGEN_UTILITAIR_HOOFDNET feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name provincie nvarchar type Provincie waar het fietsnetwerk zich bevindt
name recreatiefnetwerk nvarchar type Is de fietsroute onderdeel van recreatiefnetwerk ja of nee
name utilitairroute nvarchar type Is de fietsroute onderdeel van utilitaire routes ja of nee
name bestaandeinfra nvarchar type Beschrijving of het bestaande of nieuwe infrastructuur is
name Legenda nvarchar type Beschrijving geschikt voor de legenda
name Plusroute nvarchar type Is de fietsroute onderdeel van de Plusroute ja of nee

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Hoofdnet utilitaire verbindingen 2013

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_algemeen/MapServer

accessPoint