Dataset

Potentieel hoge temperatuuropslag Zand van Brussel contour

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
  • Nature and environment
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is door IF-Technology de studie "Potentieel geothermie in Zuid-Holland" uitgevoerd, 2 december 2016. Op deze kaart is de potentie van het Zand van Brusselweergegeven. De formatie bevindt zich op een diepte van circa 650 tot 850 m-NAP. De potentie voor hoge temperatuuropslag (HTO) wordt gedefinieerd als de hoeveelheid grondwater die op een locatie uit de ondergrond onttrokken kan worden voor het leveren van warmte (debiet in m³/h). Geothermie staat ook bekend als aardwarmte.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=bodem%3ABE_GT_POT_HTO_BRUSSELSZAND_CONTOUR&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BE_GT_POT_HTO_BRUSSELSZAND_CONTOUR

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Potentieel hoge temperatuuropslag Zand van Brussel contour

BE_GT_POT_HTO_BRUSSELSZAND_CONTOUR

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Potentieel hoge temperatuuropslag Zand van Brussel contour

Data schemes

BE_GT_POT_HTO_BRUSSELSZAND_CONTOUR feature catalogus

JSON CC-BY (4.0)
name type
name Id int
name Contour numeric

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Contour potentieel hogetemperatuuropslag Zand van Brussel

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer

accessPoint