Dataset

Fysiek Glas glastuinbouw 2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 03/17/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Agriculture
  • Economy
  • Nature and environment
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Op basis van de vectortopografie 1:10.000, de versie van 2006 en de luchtfoto's gevlogen 2009 is de glastuinbouw gevectoriseerd.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=economie%3AFYSIEK_GLAS_2009&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

FYSIEK_GLAS_2009

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

FYSIEK_GLAS_2009

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Data schemes

FYSIEK_GLAS_2009 feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name OPPERVLAKTE int type Oppervlakte afgerond op m²
name GlobalID uniqueidentifier type

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Fysiek glas 2009

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Economie/Economie/MapServer

accessPoint