Dataset

Greenports ondergrondse opslag 1e watervoerend pakket - 2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart geeft de ligging weer van prioriteringsgebieden voor de opslag van water in het eerste watervoerende pakket ten behoeve van de glastuinbouw en boomteelt. De gebieden zijn opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit Provincie Zuid-Holland

Vanwege het belang van een duurzame gietwatervoorziening in de greenports, heeft ondergrondse opslag in het eerste watervoerend pakket daar prioriteit boven andere gebruiksvormen in dit deel van de ondergrond. Van deze prioritering kan worden afgeweken als in een door de gemeente vastgesteld plan een integrale afweging heeft plaatsgevonden van ondergrondse en bovengrondse belangen en in dat plan ruimte wordt gecreëerd voor een andere functie in het eerste watervoerend pakket, bijvoorbeeld warmte-koudeopslag).

De provincie wil dat gemeenten met intensieve glastuinbouw in bestemmingsplannen voldoende ruimte reserveren voor ondergrondse opslag in het eerste watervoerend pakket. Als hulpmiddel heeft de provincie een ‘kansenkaart ondergrondse hemelwaterberging’ gemaakt voor zes concentratiegebieden in de greenports.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=water%3AWATERBERGING_ONDERGRONDS&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

WATERBERGING_ONDERGRONDS

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Greenports ondergrondse opslag 1e watervoerend pakket - 2014

WATERBERGING_ONDERGRONDS

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Greenports ondergrondse opslag 1e watervoerend pakket - 2014

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Ondergrondse waterberging

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Water/Water_kwantiteit_kwaliteit/MapServer

accessPoint