Dataset

Potentieel geothermie bronnen voor onzekerheid formatie van Oosterhout

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
  • Nature and environment
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is door IF-Technology de studie "Potentieel geothermie in Zuid-Holland" uitgevoerd, 2 december 2016. Hiervoor is dit bestand gebruikt. Geothermie staat ook bekend als aardwarmte.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=bodem%3ABE_GT_BRONNEN_OOSTERHOUT&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BE_GT_BRONNEN_OOSTERHOUT

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Potentieel geothermie bronnen voor onzekerheid formatie van Oosterhout

BE_GT_BRONNEN_OOSTERHOUT

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Potentieel geothermie bronnen voor onzekerheid formatie van Oosterhout

Data schemes

BE_GT_BRONNEN_OOSTERHOUT feature catalogus

JSON CC-BY (4.0)
name type description
name SHORT_NM nvarchar type Naam boorgat verkort
name BOORGAT nvarchar type Naam boorgat
name X_RD_CRD numeric type X-coordinaat in RD-new
name Y_RD_CRD numeric type Y-coordinaat in RD-new
name X_UTM31_ED50_CRD numeric type X-coordinaat in EPSG:23031
name Y_UTM31_ED50_CRD numeric type Y-coordinaat in EPSG:23032
name AH_DEPTH numeric type Diepte in meter
name INTERPRETATION nvarchar type
name STRAT_UNIT_CD nvarchar type Stratigrafie code
name STRAT_UNIT_NM nvarchar type Stratigrafie naam
name STRAT_UNIT_TYPE_CD nvarchar type Stratigrafie type
name TOP_ numeric type Top in meter
name BOTTOM numeric type Bottom in meter
name TOP_DEPTH_TVD_NAP numeric type Top in meter tov NAP
name BOTTOM_DEPTH_TVD_NAP numeric type Bottom in meter tov NAP
name THICKNESS numeric type Thickness
name ANOMALY nvarchar type Anomalie
name F18 nvarchar type
name NETTO_THICKNESS smallint type Netto thickness

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Boringen Oosterhout

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer

accessPoint