Dataset

Vaarweg - In- en uitlaten oevers

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Water
  • Spatial planning
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze laag bevat alle in- en uitlaten die er binnen ons areaal zijn.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=verkeer%3AABS_VW_OEVERS_IN_EN_UITLATEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ABS_VW_OEVERS_IN_EN_UITLATEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Vaarweg - In- en uitlaten oevers

ABS_VW_OEVERS_IN_EN_UITLATEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Vaarweg - In- en uitlaten oevers

Data schemes

ABS_VW_OEVERS_IN_EN_UITLATEN feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name CODE nvarchar type Oevercode
name Traject nvarchar type Vaarwegtraject
name Lengte_m numeric type breedte in meter
name Bouwjaar_damwand nvarchar type Bouwjaar damwand
name Bouwjaar_opboeiing nvarchar type Bouwjaar opboeiing
name Grondslag nvarchar type Grondslag
name Inheiddiepte_mNAP nvarchar type Inhei diepte in m t.o.v. NAP
name Damwand_gestaffeld nvarchar type Is damwand gestaffeld
name Ontwerpdiepte_bodem_mNAP nvarchar type Ontwerpdiepte in m t.o.v. NAP
name Materiaal_damwand nvarchar type Materiaal damwand
name Materiaal_gording nvarchar type Materiaal gording
name Materiaal_sloof nvarchar type Matyeriaal sloof
name Materiaal_talud_of_muur nvarchar type materiaal talud of muur
name Materiaal_opboeiing nvarchar type Materiaal opboeiing
name Verankering nvarchar type Type verankering
name Extra_ondersteuning nvarchar type Extra ondersteuning
name Hoh_en_lengte_extra_ondersteuni nvarchar type Hoogte en lengte van de extra ondersteuning in m
name Oeverfunctie nvarchar type Oeverfunctie
name Kunstwerk_ja_nee nvarchar type Kunstwerk Ja/Nee
name Opmerkingen_Kunstwerk nvarchar type Opmerking / aanvulling
name Eigendom nvarchar type Eigenaar
name Beheer nvarchar type Beheerder
name ROBO nvarchar type Is er een ROBO overeenkomst (Regeling Overname Bescherming Oevers Zuid-Holland)
name Link nvarchar type Naam document t.b.v. bevragen document

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: In en uitlaten

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Verkeer/Verkeer_vaarweg_oevers/MapServer

accessPoint