Dataset

40 aandachtswijken; stand van zaken, Outcomemonitor Wijkenaanpak, 2005-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
 • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel bevat cijfers over uiteenlopende thema's voor geselecteerde 40 aandachtswijken. Medio 2007 verscheen het Actieplan Krachtwijken, een plan voor 40 aandachtswijken in 18 Nederlandse gemeenten waar de kwaliteit van de leefomgeving door een cumulatie van problemen flink achterblijft bij die van andere wijken in de stad. De Outcomemonitor Wijkenaanpak is opgezet om inzicht te bieden in de effecten van het Actieplan Krachtwijken: Van Aandachtswijk naar Krachtwijk.

De tabel beschrijft de volgende dimensies:

 • Bevolking;
 • Wonen en leefbaarheid;
 • Leren;
 • Werken;
 • Veiligheid;
 • Integratie;
 • Schuldenproblematiek;
 • Gezondheid.

In deze tabel zijn alleen gegevens opgenomen over personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) staan ingeschreven.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2013.

Status van de cijfers De volgende gegevens zijn voorlopig, aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt:

 • Stromen en examens in het voortgezet onderwijs, 2009
 • Verhuizingen van personen naar inkomen, 2010
 • Leerlingen in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs, 2011
 • Leerlingen onder 23 jaar en voortijdig schoolverlaters, 2011
 • Personen met inkomsten uit arbeid, 2011
 • Niet-werkend werkzoekenden, 2012

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71718ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71718ned

Bevolking, Wonen, Leren, Werken, Veiligheid, Schuldenproblematiek. Cijfers voor de 40 aandachtswijken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71718ned

Bevolking, Wonen, Leren, Werken, Veiligheid, Schuldenproblematiek. Cijfers voor de 40 aandachtswijken.