Dataset

Vaarweg - As vaarstrook

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Water
  • Spatial planning
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het bestand bevat de as van de vaarweg en is opgeknipt in trajecten zoals in gebruik bij DBI.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=verkeer%3AABS_VW_LB_VAARSTROOK_AS&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ABS_VW_LB_VAARSTROOK_AS

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Vaarweg - As vaarstrook

ABS_VW_LB_VAARSTROOK_AS

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Vaarweg - As vaarstrook

Data schemes

ABS_VW_LB_VAARSTROOK_AS feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name OBJECTID int type
name PZH_CODE nvarchar type Unieke code PZH
name TRAJECT nvarchar type Vaarwegtraject
name TRAJECTDEEL nvarchar type Vaarwegtrajectdeel
name VAARWEGNAAM nvarchar type Vaarweg naam
name MAX_SNELHEID nvarchar type Maximale snelheid
name CEMT_KLASSE nvarchar type CEMT klasse
name VEREISTE_BREEDTE nvarchar type Vereiste breedte in m
name MAATGEVEND_SCHIP nvarchar type Maatgevend schip
name VW_PROFIEL nvarchar type Vaarwegprofiel
name BRTN nvarchar type BRTN - Beleidsvisie Recreatie Toervaart in Nederland
name dW numeric type Zijwindtoeslag
name CEMT nvarchar type CEMT code
name Breedte_Veiligheidsstrook_m numeric type Breedte veiligheidsstrook in m
name D numeric type Minimale diepte in m
name D_BRTN numeric type BRTN diepte in m
name BRTN_PROFIEL nvarchar type BRTN profiel
name W_d numeric type Breedte veiligheidsstrook in m
name D_LEGGER numeric type Legger diepte in m
name W_LEGGER numeric type Legger breedte in m
name PROFIEL_DIEPTE nvarchar type Profiel diepte in m
name PROFIEL_BREEDTE nvarchar type Profiel breedte in m
name W_t numeric type Breedte vaarstook geleden
name WATERPEIL numeric type Waterpeil tov NAP
name T numeric type Minimale diepte geladen
name T_b numeric type Minimale diepte ongeladen
name W_BRTN numeric type Breedte vaargeul BRTN
name OPMERKINGEN nvarchar type Opmerkingen
name Talud nvarchar type Talud
name Shape geometry type

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: As vaarstrook

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Verkeer/Verkeer_vaarweg_beheer/MapServer

accessPoint