type-icon

Dataset

Lozing van afvalwater door huishoudens en bedrijven, 1995-2008

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 20/02/2021
License CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close
National coverage

This is a dataset that is nationwide. The data covers the entire Netherlands.

Close

In deze tabel staan de uitkomsten van het onderzoek Lozing van afvalwater. Het gaat hierbij om de geloosde zuurstofbindende stoffen in afvalwater door huishoudens, bedrijven en instellingen.
De gegevens van de lozingen zijn gebaseerd op de door de waterkwaliteitsbeheerders opgelegde aanslagen voor de verontreinigingsheffing, in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Alle lozingen worden uitgedrukt in inwonerequivalenten. De lozingen in de tabel zijn uitgesplitst naar economische activiteit volgens de SBI'93 en per provincie.

Gegevens beschikbaar vanaf:
De gegevens zijn in StatLine beschikbaar van 1995 tot en met 2008.

Status van de cijfers: de gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 30 mei 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet. Vanwege de verminderde relevantie van de uitkomsten voor het afvalwaterbeleid, wordt dit onderzoek niet meer uitgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70223ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70223ned

Lozing van zuurstofbindende stoffen (inwonerequivalenten) in afvalwater van huishoudens en bedrijven volgens de SBI'93, naar provincie.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70223ned

Lozing van zuurstofbindende stoffen (inwonerequivalenten) in afvalwater van huishoudens en bedrijven volgens de SBI'93, naar provincie.