Dataset

Regionale rekeningen; inkomensrekening van huishoudens 1995-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Space and infrastructure
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De regionale rekeningen voor huishoudens in deze publicatie beschrijven de primaire en de secundaire verdeling van de inkomensrekening van de sector huishoudens. De huishoudens zijn ingedeeld in een tiental typen. De transacties zijn binnen de primaire- en de secundaire inkomensverdeling uitgesplitst naar middelen en bestedingen (inkomsten en uitgaven).

Gegevens beschikbaar: 1995-2009

Status van de cijfers: Jaren 1995-2008 definitief Jaar 2009 nader voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens van 2009 niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 19 november 2013: Geen, deze tabel is stop gezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing

Is er een opvolger? Deze tabel wordt opgevolgd door Transacties van de sector huishoudens; regionaal. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37397rrh

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37397rrh

Transacties in miljoen euro, transacties per hoofd van de bevolking, transacties per huishouden naar primaire en secundaire inkomensverdeling

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37397rrh

Transacties in miljoen euro, transacties per hoofd van de bevolking, transacties per huishouden naar primaire en secundaire inkomensverdeling