Dataset

Omgevingsverordening, Ontgassingsvrij gebied

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Nature and environment
  • Water
  • Spatial planning
  • Transport
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In het Ontgassingsvrij gebied is het verboden om restladingdamp van aardolieproducten die bestaan uit meer dan 10% benzeen te emitteren.

Bij het varend ontgassen gooien chemicaliëntankers tijdens het varen op de rivieren hun ruimten open om ladingresten te laten verdampen. Vanuit nationale wetgeving is varend ontgassen op de rivier toegestaan, met uitzondering van enkele zeer giftige stoffen en benzine. In het kader van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) wordt voor benzeen gestreefd naar nul-emissie. Deze verplichting geldt bij emissiebronnen aan de wal. Het is ongewenst dat benzeen en benzeenhoudende mengsels vervolgens wel vanuit een varend schip, zonder emissiebeperkende voorzieningen, uitgestoten kunnen worden. Omdat emissiebeperkende voorzieningen aanbrengen bij een schip niet mogelijk zijn is er een verbod om varend te ontgassen.

Landing page: https://www.brabant.nl/omgevingsverordening%5EMeer%20informatie%20is%20te%20vinden%20op%20het%20provinciale%20webadres

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

geopackage bestand

ZIP Onbekende licentie

download

shapes bestand

ZIP Onbekende licentie

download

gml bestand

ZIP Onbekende licentie

download