Dataset

Omgevingsverordening, Regionale water - en Compartimenteringskering

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Water
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit bestand hoort bij de aanwijzing en normering van de Regionale waterkeringen en Compartimenteringskering in de Omgevingsverordening. Deze zijn geactualiseerd bij besluit van 11 maart 2022 waarbij het lijnenbestand is vervangen door een vlakkenbestand. Op de kaart staan de regionale keringen die door de provincie zijn aangewezen en genormeerd. Het gaat hierbij om twee typen regionale keringen te weten: a) regionale keringen langs regionale wateren en voormalige rijkskeringen en b) compartimenteringskeringen. De gedetailleerde ligging van de keringen staat aangegeven op de betreffende legger van het waterschap.

Landing page: https://www.brabant.nl/omgevingsverordening%5EMeer%20informatie%20is%20te%20vinden%20op%20het%20provinciale%20webadres

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

geopackage bestand

ZIP Onbekende licentie

download

shapes bestand

ZIP Onbekende licentie

download

gml bestand

ZIP Onbekende licentie

download