Dataset

Aanduiding uiterwaarde deelgebied

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Organisation and policy
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Aanduiding uiterwaarde deelgebied - GIS bestanden t.a.v. de aanduidingen in de uiterwaarden. Dit zijn door RWS gehanteerde benamingen (en alternatieve benamingen). Maar de grenzen van de uiterwaarden zijn geen juridische/dan wel op een andere manier vastgelegde begrenzing.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/b668c5c3-0665-4bbf-8a6b-f0fd863f5f7a/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

aanduiding_uiterwaarden

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/aanduiding_uiterwaarden/MapServer

ArcGIS MapService

aanduiding_uiterwaarden

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/aanduiding_uiterwaarden/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

aanduiding_deelgebied

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/aanduiding_uiterwaarden/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

OGC:WMS

aanduiding_uiterwaarden:aanduiding_deelgebied

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/aanduiding_uiterwaarden/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

OGC:WFS

Downloads