Dataset

Welzijnswerk en kinderopvang; exploitatie, 2001-2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over de exploitatie van bedrijven met als hoofdactiviteit kinderopvang, welzijnswerk ouderen, sociaal-cultureel werk of brede welzijnsinstelling.

Het CBS heeft in 1995 eenmalig de bedrijfsgegevens van instellingen voor welzijnswerk en kinderopvang verzameld. Vanaf gegevensjaar 2001 worden de gegevens jaarlijks verzameld.

Gegevens beschikbaar: 2001-2008

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 september 2011: Deze tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door de nieuwe tabel 'Welzijnswerk en kinderopvang; verlies en winst, personeel en productie'.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71469ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71469ned

Exploitatiegegevens van welzijnswerk en kinderopvang naar type instelling

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71469ned

Exploitatiegegevens van welzijnswerk en kinderopvang naar type instelling