Dataset

Overledenen tijdens klinische opnamen; diagnose-indeling ISHMT, 1981-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/21/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal overledenen tijdens klinische ziekenhuisopnamen, bijbehorend aantal verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur. Alleen overlijdensgevallen van personen woonachtig in Nederland zijn meegeteld. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • diagnose (volgens de diagnose-indeling ISHMT).

Gegevens beschikbaar van 1981 tot en met 2012

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 januari 2019:

  • De cijfers over 2012 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
  • Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Geen, deze tabel is stopgezet. Vanwege veranderingen in de bronregistratie zijn vanaf 2013 nieuwe tabellen over ziekenhuisopnamen en –patiënten beschikbaar. Voor een link naar de nieuwe tabellen, zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71863ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71863ned

Overledenen in ziekenhuis tijdens klinische opname, verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur naar geslacht, leeftijd en diagnose - ind. ISHMT

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71863ned

Overledenen in ziekenhuis tijdens klinische opname, verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur naar geslacht, leeftijd en diagnose - ind. ISHMT