Dataset

Drugsgebruik, kenmerken van gebruikers

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze cijfers zijn afkomstig uit de jaarlijkse module gezondheid van het Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS). Het CBS houdt deze Gezondheidsenquête met het doel een zo volledig mogelijk overzicht te geven van ontwikkelingen in de gezondheid, medische consumptie, leefstijl en het preventieve gedrag van de Nederlandse bevolking. De volgende soorten drugs nagevraagd aan personen van 15 tot 65 jaar: marihuana/hasj, cocaïne, amfetaminen, ecstasy, heroïne, prestatieverhogende middelen en LSD. Er is gevraagd of mensen "ooit" drugs gebruikt hebben. Aan de mensen die aangaven dat ze ooit drugs gebruikt hebben is vervolgens gevraagd of ze ook de "afgelopen 30 dagen" drugs gebruikt hebben.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • geslacht
  • leeftijdsklasse
  • opleidingsniveau
  • stedelijkheid woonplaats

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007 tot en met 2009

Status van de cijfers: definitief.

Wijziging per 10 januari 2017: Tabel is stopgezet.

Wijziging per 15 juni 2010: De cijfers van 2009 zijn toegevoegd. De 2007 en 2008 cijfers over "In de afgelopen 30 dagen drugs gebruikt" zijn verbeterd naar aanleiding van een technische fout in het programma.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80167ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80167ned

Drugsgebruik, Hasj/Marihuana, Heroïne, Cocaïne, Ecstasy, Amfetaminen Leeftijd, geslacht, opleiding, type woonplaats van de drugsgebruiker

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80167ned

Drugsgebruik, Hasj/Marihuana, Heroïne, Cocaïne, Ecstasy, Amfetaminen Leeftijd, geslacht, opleiding, type woonplaats van de drugsgebruiker