Dataset

Levensverzekeraars; rendement op beleggingen 2000-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel is het rendement op de beleggingen van levensverzekeraars opgenomen, uitgesplitst naar soort belegging. Levensverzekeraars ontvangen premies en beleggen die. Zij doen geldelijke uitkeringen, in één bedrag of in termijnen, aan de verzekerde of andere begunstigden. De uitkeringen in één bedrag worden meestal uitgekeerd bij het bereiken van een bepaalde leeftijd door de verzekerde of bij het overlijden van de verzekerde. De uitkeringen in termijnen lopen door tot het overlijden van de verzekerde of juist vanaf het overlijden van de verzekerde. Levensverzekeraars vallen onder de richtlijnen van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf (WTV 1993). De bron voor deze statistiek is de toezichtrapportage van verzekeraars aan De Nederlandsche Bank. Deze rapportage is met ingang van 2007 aanzienlijk veranderd. De verwerkingwijze is daarom ook aanzienlijk veranderd. In deze tabel is het gemiddeld belegd bedrag bepaald als het gemiddelde van begin- en eindbalanswaarde met ingang van 2007. Voordien stond dit gegeven in de bron. De verschillen tussen de cijfers van 2006 en 2007 hebben voor een deel het karakter van een reeksbreuk.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2015

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Verzekeraars en Pensioenfondsen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Verzekeraars en Pensioenfondsen wordt daarom stopgezet. Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71281ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71281ned

Beleggingen levensverzekeraars; netto directe beleggingsopbrengsten en rendementen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71281ned

Beleggingen levensverzekeraars; netto directe beleggingsopbrengsten en rendementen.