Dataset

Parkeerautomaten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Eindhoven (Gemeente)
Updated 07/09/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De dataverzameling Parkeerautomaten geeft het overzicht van de op straat staande parkeerautomaten, ongeacht of deze in bedrijf zijn of niet.
De ingetekende locatie van elke parkeerautomaat betreft de door de beheerder bepaalde locatie.

Automaatnummer

Het automaatnummer is het unieke nummer van de parkeerautomaat.
Deze staat op de automaat vermeld (op het beeldscherm),
op de parkeertickets die door de automaat worden uitgegeven,
én op het rekeningafschrift van de klant in geval van een pin-transactie.

Tariefcode

De tariefcode is opgebouwd uit één letter en twee cijfers.
De letter en het eerste cijfer geven aan welk tarief van toepassing is
(cf. de tarieventabel uit de Verordening Parkeerbelastingen),
het tweede cijfer gedurende welke tijdsperiodes het betaald parkeren op deze locatie van kracht is.

Mobiliteitstoeslag

Starttarief

Uurtarief

Tarief per uur

Maximum dagtarief

Maximum bedrag per dag

GSM code

Dit is de code die parkeerders dienen te selecteren wanneer ze in de nabijheid van deze parkeerautomaat willen parkeren.
Deze code is opgebouwd als "51"+ de eerste 2 cijfers van het automaatnummer

Betaaldagen

Dagen dat parkeertarief geldig is

Koopavond

Alleen ingevuld indien sprake is van een afwijkende tijdsperiode ten opzichte van de standaard betaaltijd

Koopzondag

Alleen ingevuld indien sprake is van een afwijkende tijdsperiode ten opzichte van de standaard betaaltijd

Betaaltijd

De tijdsperiode waarbinnen betaald parkeren van kracht is

Betaaltijd koopavond

Alleen ingevuld indien sprake is van een afwijkende tijdsperiode ten opzichte van de standaard betaaltijd

Betaaltijd koopzondag

Alleen ingevuld indien sprake is van een afwijkende tijdsperiode ten opzichte van de standaard betaaltijd

Straat

Straatnaam

Locatie

Nadere aanduiding van de precieze locatie

Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/parkeerautomaten/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

geojson

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

shp

SHAPE Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

Data schemes

Parkeerautomaten - Schema

JSON Publiek domein
name code type description
name Objectid code objectid type int description Uniek identificatienummer waarmee het dataobject onderscheiden kan worden.
name Automaatnummer code automaatnummer type int description Het automaatnummer is het unieke nummer van de parkeerautomaat. Deze staat op de automaat vermeld (op het beeldscherm), op de parkeertickets die door de automaat worden uitgegeven, én op het rekeningafschrift van de klant in geval van een pin-transactie.
name Tariefcode code tariefcode type text description De tariefcode is opgebouwd uit één letter en twee cijfers. De letter en het eerste cijfer geven aan welk tarief van toepassing is (cf. de tarieventabel uit de Verordening Parkeerbelastingen), het tweede cijfer gedurende welke tijdsperiodes het betaald parkeren op deze locatie van kracht is.
name Mobiliteitstoeslag code mobiliteitstoeslag type text description Starttarief
name Uurtarief code uurtarief type text description Tarief per uur
name Maximum_dagtarief code maximum_dagtarief type text description Maximum bedrag per dag
name GSM_code code gsm_code type int description Dit is de code die parkeerders dienen te selecteren wanneer ze in de nabijheid van deze parkeerautomaat willen parkeren. Deze code is opgebouwd als "51"+ de eerste 2 cijfers van het automaatnummer
name Betaaldagen code betaaaldagen type text description Dagen dat parkeertarief geldig is
name Koopavond code koopavond type text description Alleen ingevuld indien sprake is van een afwijkende tijdsperiode ten opzichte van de standaard betaaltijd
name Koopzondag code koopzondag type text description Alleen ingevuld indien sprake is van een afwijkende tijdsperiode ten opzichte van de standaard betaaltijd
name Betaaltijd code betaaltijd type text description De tijdsperiode waarbinnen betaald parkeren van kracht is
name Betaaltijd_koopavond code betaaltijd_koopavond type text description Alleen ingevuld indien sprake is van een afwijkende tijdsperiode ten opzichte van de standaard betaaltijd
name Betaaltijd_koopzondag code betaaltijd_koopzondag type text description Alleen ingevuld indien sprake is van een afwijkende tijdsperiode ten opzichte van de standaard betaaltijd
name Straatnaam code straatnaam type text description Straatnaam van waar de automaat staat
name Locatie code locatie type text description Nadere aanduiding van de precieze locatie waar de automaat staat
name geo_shape code geo_shape type geo_shape description Punt-coördinaat van de locatie van de automaat in WGS 1984, EPSG:4326.
name geo_point_2d code geo_point_2d type geo_point_2d description Punt-coördinaat van de locatie van de automaat in WGS 1984, EPSG:4326.