Dataset

CORINE Land Cover database van Nederland voor het jaar 2000

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Wageningen UR (Overig)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Soil
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De database bevat data betreffende het landgebruik in Nederland volgens de Europese CORINE Land Cover legenda. De data zijn met name gebaseerd op de visuele interpretatie van Landsat7-ETM beelden uit 1999 en 2000. De Nederlandse database wordt geintegreerd met andere nationale databases om voor de gehele EU een standaard landgebruiks database te hebben. Deze database kan o.a. gebruikt worden voor het uitvoeren en monitoren van Europees milieubeleid. Monitoring Land Cover Changes between 1986 and 2000. Alterra, the Netherlands 2. Thunnissen, H.A.M. and Middelaar, H.J. van, 1995. The CORINE Land Cover database of the Netherlands. Final report of the CORINE Land Cover project in the Netherlands. Report 78. Alterra, the Netherlands 3.EEA and ETC-TE, 2002. CORINE Land Cover update I&CLC2000 project. Technical Guidelines. Final Version. EEA, Denmark

Landing page: http://www.geodata.alterra.nl/portalen/datadocs/documentatie_CLC1990_2000.zip

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/9d467e56-d2c2-4c71-853b-5f666a490afd/attachments/landcover2000.jpg
Gegenereerde grafische weergave