Dataset

Hoofdbewoner; samenstelling huishoudens, 1998-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Totaal aantal huishoudens, eigenaar-huurder, wijze van huisvesting, aard van de woning naar samenstelling huishouden en regio.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2009

Status van de cijfers: Definitief.

Wijzigingen per 1 februari 2019: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7410wbo

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7410wbo

Totaal aantal huishoudens: eigenaar - huurder, wijze van huisvesting en aard van de woning naar samenstelling huishouden en regio.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7410wbo

Totaal aantal huishoudens: eigenaar - huurder, wijze van huisvesting en aard van de woning naar samenstelling huishouden en regio.