Dataset

Gewenste verhuizingen naar kenmerken van gewenste woning

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Gewenste verhuizingen van doorstromers en starters, naar enkele kenmerken zoals leeftijd en samenstelling van het huishouden en naar kenmerken van de gewenste woning, zoals type woning, koop- of huurwoning, aantal kamers, basishuur of koopprijs.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998 Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers Definitief.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70042ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70042ned

Potentiële verhuizers, kenmerken gewenste woning: Huur - of koopwoning; Type woning; Kamers; Huur; Koopprijs. Naar Starters/doorstromers.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70042ned

Potentiële verhuizers, kenmerken gewenste woning: Huur - of koopwoning; Type woning; Kamers; Huur; Koopprijs. Naar Starters/doorstromers.