Dataset

Defensie belangengebieden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Organisation and policy
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Gebieden die volgens de Structuurschema Militaire Terreinen 2 en het Mijnbouwbesluit in bepaalde perioden niet gebruikt mogen worden voor zand, schelp- en of grindwinning.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/6b1ad5c5-dfea-4b61-ab96-80277aa03ffc/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

defensie_belangengebieden

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/defensie_belangengebieden/MapServer

accesPoint

defensie_belangengebieden

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/defensie_belangengebieden/FeatureServer

accesPoint

defensie_belangengebieden

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/defensie_belangengebieden/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

defensie_belangengebieden:defensie_belangengebieden

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/defensie_belangengebieden/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads