Dataset

Achtergrondkaart - Corridorgerichte Bediening en Begeleiding - water - schaal 1:250.000 en hoger

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Transport
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het programma Corridorgerichte Bediening en Begeleiding zorgt voor de nationale uitrol van corridormanagement. De dienstverlening verandert van lokaal gericht naar samenwerken over een heel traject.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/6a77283b-54ad-4901-9c67-5a1ccb99cbcd/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

cbb_achtergrondkaart

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/cbb_achtergrondkaart/MapServer

accesPoint

cbb_achtergrondkaart

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/cbb_achtergrondkaart/FeatureServer

accesPoint

cbb_water_250k_en_hoger

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/cbb_achtergrondkaart/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

cbb_achtergrondkaart:cbb_water_250k_en_hoger

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/cbb_achtergrondkaart/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads