Dataset

Kerncijfers wijken en buurten 2021

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/15/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Overzicht van statistische gegevens van gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Gegevens beschikbaar over: 2021.

Status van de cijfers: Definitief, tenzij in de toelichting bij het onderwerp expliciet is vermeld dat het voorlopige cijfers betreft.

Wijzigingen per december 2023 Binnen het thema wonen zijn definitieve cijfers over gemiddelde WOZ-waarde opgenomen. Aan de thema’s energie en inkomen zijn definitieve cijfers toegevoegd. De bestaande categorie "Gemiddeld elektriciteitsverbruik" is hernoemd tot "Gemiddelde elektriciteitslevering" binnen het thema Energie.

Wijzigingen per juni 2023 Binnen het thema zorg zijn nieuwe cijfers over jeugdzorg toegevoegd.

Wijzigingen per april 2023 Binnen de thema’s arbeid, opleidingsniveau en sociale zekerheid (inclusief uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid) zijn voorlopige cijfers toegevoegd. De onderliggende codering van het in deze tabel gebruikte onderwerp Gemiddelde WOZ-waarde van woningen is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcodering. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. Binnen het thema energie zijn cijfers over percentage woningen met stadsverwarming gecorrigeerd. De fout betrof onjuiste percentages in enkele wijken en buurten in Amersfoort en afronding op een onjuist aantal decimalen in enkele tientallen gebieden (gemeenten, wijken of buurten).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Elk kwartaal worden er nieuwe cijfers toegevoegd indien deze beschikbaar zijn.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85039NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85039NED

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85039NED

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten