Dataset

Historie automatisering vanaf 1979

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • ICT
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Automatiseringskosten naar kostensoort en bedrijfstak, maatwerk, investeringen, automatiseringspersoneel, computers en terminals. 1979 - 1999 Gewijzigd op 19 december 2001. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37305

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37305

Automatiseringskosten naar kostensoort en bedrijfstak, maatwerk, investeringen, automatiseringspersoneel, computers en terminals.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37305

Automatiseringskosten naar kostensoort en bedrijfstak, maatwerk, investeringen, automatiseringspersoneel, computers en terminals.