Dataset

Hydrologie- Isohypsen 1e watervoerend pakket 1990 - 1996

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gelderland (Provincie)
Updated 04/05/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het bestand bevat de isohypsen 1e watervoerend pakket (gemiddeld) . De gegevens zijn afgeleid uit de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) situatie 2003. De gegevens zijn gecorrigeerd op schijngrondwaterspiegels en kleischotten. Een isohypse of hoogtelijn is een lijn op een kaart die punten met gelijke hoogte boven zeeniveau met elkaar verbindt. Een watervoerend pakket is een bodemlaag die water doorvoert en die aan boven- en onderzijde begrensd wordt door een ondoorlatende laag of door een vrije waterspiegel.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/Metadata/bitmap/AbHy_Isohypsen_1e_wvp.gif
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

AbHy_Isohypsen_1e_wvp

OGC:WMS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_a/wms?service=WMS

OGC:WMS

AbHy_Isohypsen_1e_wvp

OGC:WFS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_a/wfs?service=WFS

OGC:WFS