Dataset

Gerealiseerde investeringen in vaste activa

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Gerealiseerde totale investeringen in materiële vaste activa. Delfstoffenwinning,industrie en openbare voorzieningsbedrijven. 1995 - 2004 Gewijzigd op 12 december 2006. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=03722GLD

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/03722GLD

Gerealiseerde totale investeringen in materiële vaste activa. Delfstoffenwinning,industrie en openbare voorzieningsbedrijven.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/03722GLD

Gerealiseerde totale investeringen in materiële vaste activa. Delfstoffenwinning,industrie en openbare voorzieningsbedrijven.