Dataset

Dieptepunt 1905

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
  • Water
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Gedigitaliseerde dieptepunten van de kaart van de Zuiderzee uit 1905 met opschrift: Amsterdam, Seyffaerdts boekhandel. Herzien 1905 door S. Mars, Filiaal Inrichting a.h. Kon. Ned. Meteorol. Instituut te Amsterdam. Tevens dienende tot opheldering van Boms gids voor de Zuiderzee. De kaart is voorzien van een stempel met de vermelding Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Afd. Oudheidk. Bodemonderzoek, Form C5, stamboeknr. 117756 (waarbij het numer slecht leesbaar is). De scan is voorzien van georeferentie volgens Rijksdriehoekstelsel. De oorspronkelijke analoge kaart is in bezit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Bodemdiepte in decimeter t.o.v. gemiddeld laag water.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/02709a18-6cb4-4f8b-95e0-f1fbfbb00f8b/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

diepte_ijsselmeergebied

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/diepte_ijsselmeergebied/MapServer

accesPoint

diepte_ijsselmeergebied

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/diepte_ijsselmeergebied/FeatureServer

accesPoint

dieptepunten_1905

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/diepte_ijsselmeergebied/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

diepte_ijsselmeergebied:dieptepunten_1905

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/diepte_ijsselmeergebied/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads