Dataset

Faillissementen; afwikkelingen, financieel naar benadeling, 1992-2010

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel wordt een overzicht gegeven van afgewikkelde faillissementen naar rechtsvorm en behandelingsduur. Naast aantallen worden in deze tabel tevens financiële gegevens van de beëindigde faillissementen opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 1992 tot en met 2010.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 1 oktober 2013: Geen, deze tabel is stopgezet.

Reden van stopzetting: De set tabellen over de uitsproken faillissementen in Nederland is opnieuw opgezet. De nieuwe tabellen bevindt zich op statline onder het thema Bedrijven/Bedrijvendemografie/Faillissementen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37868

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37868

Faillissementen; schulden, rechtsvorm en behandelingsduur. Rechtsvorm, behandelingsduur

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37868

Faillissementen; schulden, rechtsvorm en behandelingsduur. Rechtsvorm, behandelingsduur