Dataset

Voormalige stortplaatsen - vlakken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant (Provincie)
Updated 05/24/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Locatiecontouren van 589 voormalige stortplaatsen in Noord-Brabant. De positie en grootte van deze contouren wordt aangepast naargelang er meer onderzoek op de locaties wordt uitgevoerd. De stortplaatsen die in deze dataset zijn opgenomen voldoen alle aan de onderzoeksdefinitie zoals gehanteerd in de Nota Hergebruik Stortplaatsen. Er zijn ook stortplaatsen in Noord-Brabant die niet in de dataset zijn opgenomen omdat ze niet aan de definitie voldoen.

Landing page: https://www.brabant.nl/kaarten/milieu-kaarten/stortplaatsen.aspx

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://atlas.brabant.nl/metadata/services/thumbnails/Voormalige_stortplaatsen.png
Gegenereerde grafische weergave

Downloads