Dataset

Ziekteverzuim rijksoverheid per kwartaal

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Ziekteverzuimpercentage, meldingsfrequentie, personeelsomvang absoluut en in fte bij de rijksoverheid. 1992 4e kwartaal - 2004 4e kwartaal Gewijzigd op 19 april 2005. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7094ZVRO

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7094ZVRO

Ziekteverzuimpercentage, meldingsfrequentie, personeelsomvang absoluut en in fte bij de rijksoverheid.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7094ZVRO

Ziekteverzuimpercentage, meldingsfrequentie, personeelsomvang absoluut en in fte bij de rijksoverheid.