Dataset

Arbeidsgehandicapten; aanpassingen 2000-2006

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over werkzame arbeidsgehandicapten en het gegeven of ze wel of geen aanpassingen aan hun werkplek hebben gehad naar een aantal achtergrondkenmerken.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2006

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 januari 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 6 juli 2012: In deze tabel zijn ten opzichte van de vorige versie de gegevens over werknemers met een vaste dan wel een flexibele arbeidsrelatie voor alle jaren gewijzigd. De reden hiervoor is dat de definitie van een flexibele arbeidsrelatie is verruimd. Eerder werden werknemers met een tijdelijk contract en vaste uren met uitzicht op een vast contract en ook werknemers met een tijdelijk contract van een jaar of langer en vaste uren tot de vaste werknemers gerekend. Deze worden nu tot de flexibele werknemers gerekend. Naast deze wijziging zijn de cijfers in deze tabel ook geupdate met de laatste weegmethode van de EBB.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze publicatie is stopgezet omdat de gegevens over aanpassingen aan de werkplek niet meer in de EBB worden uitgevraagd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70087ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70087ned

Werkzame arbeidsgehandicapten en aanpassingen naar achtergrondkenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70087ned

Werkzame arbeidsgehandicapten en aanpassingen naar achtergrondkenmerken