Dataset

Beroepsbevolking; historie 1970-2006

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Deze tabel bevat gegevens vanaf 1970 volgens de huidige definitie (1991) van de beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar. De beroepsbevolking bestaat uit de werkzame en de werkloze beroepsbevolking. Volgens de definitie uit 1991 behoren tot de werkzame beroepsbevolking alle personen die twaalf uur of meer per week werken. Tot de werkloze beroepsbevolking worden de mensen gerekend die niet of minder dan twaalf uur per week werken en die actief zoeken naar werk van ten minste twaalf uur per week.

Vanaf 1987 zijn de gegevens over de beroepsbevolking gebaseerd op de EBB. De gegevens over de beroepsbevolking volgens de nieuwe definitie in de jaren vóór 1987 zijn gebaseerd op de Arbeidskrachtentellingen van 1981, 1983 en 1985, de tijdreeks geregistreerde werkloosheid volgens de definitie 1991, en de tijdreeks beroepsbevolking volgens de in het verleden gehanteerde definities. Voor een uitgebreide beschrijving van de gehanteerde methode om tot een nette tijdreeks te komen, zie "Samenstelling geregistreerde werkloosheidscijfers en tijdreeksen", H.B.A. Bierings en C.M. Kragt, in: Enquête beroepsbevolking 1994, CBS.

Vanwege een nieuwe weegmethode van de EBB zijn alle EBB tabellen stopgezet en verplaatst naar het archief. In plaats hiervan worden nieuwe tabellen gemaakt. In deze nieuwe tabellen zijn de cijfers met een nieuwe weegmethode gecorrigeerd tot en met 2001. Vanaf 2001 is het daarnaast ook mogelijk om voor een beperkte set van variabelen kwartaalcijfers te publiceren. De jaren voor 2001 zijn niet gecorrigeerd en betreffen de eerder gepubliceerde cijfers. Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe weegmethode van de EBB is te vinden op de themapagina.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1970

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37840

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37840

Beroepsbevolking, bruto en netto arbeidsparticipatie, werkloosheid. Naar geslacht.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37840

Beroepsbevolking, bruto en netto arbeidsparticipatie, werkloosheid. Naar geslacht.