Dataset

Wijk- en Buurtkaart 2020 versie 3

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/30/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Organisation and policy
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2020 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. De land-watergrens uit het Bestand Bodemgebruik 2015. Hierna volgt geen update meer.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=8eee71f9-9365-490d-9484-00263c6fa35c&fname=wb800bij800v2_s.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

gemeenten

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2020/wms/v2_0?request=GetCapabilities

gemeenten

wijken

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2020/wms/v2_0?request=GetCapabilities

wijken

buurten

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2020/wms/v2_0?request=GetCapabilities

buurten

wijkenbuurten:gemeenten

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2020/wfs/v2_0?request=GetCapabilities

gemeenten

wijkenbuurten:wijken

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2020/wfs/v2_0?request=GetCapabilities

wijken

wijkenbuurten:buurten

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2020/wfs/v2_0?request=GetCapabilities

buurten

CBS Wijken en Buurten 2020 versie 2

ATOM CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2020/atom/index.xml

accessPoint

Downloads

Documentation

Statline tabel Kerncijfers Wijken en Buurten 2020

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84799NED/table?ts=1602080933156

accessPoint