Dataset

CBS gebiedsindelingen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Organisation and policy
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het bestand CBS gebiedsindelingen geeft de gebiedsindelingen die het CBS hanteert. De indelingen zijn gegeven van 2016 t/m het meest recente jaar. De indelingen van 1995 t/m 2015 zijn te vinden via: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/290d86cf-9791-4c1a-8bf2-c1520cf3563a.

De polygonen van deze indelingen zijn meestal cartografisch vereenvoudigd. Dit is het geval als in de laagnaam "gegeneraliseerd" staat. Alleen de gemeente, wijk en buurt komen voor recentere jaren ook als niet gegeneraliseerd voor. Het meest recente jaar bevat in de eerste helft van dat jaar voorlopige grenzen voor gemeente, provincie, COROP en landsdeel, maar nog geen andere bovengemeentelijke indelingen en ook nog geen wijken en buurten voor dat jaar.

Bij de update rond halverwege het jaar, worden de voorlopige grenzen vervangen door definitieve grenzen en worden de wijken, buurten en diverse bovengemeentelijke indelingen van dat jaar toegevoegd. De volgende gebiedsindelingen kunnen voorkomen:

Gemeente Landsdeel Provincie Buurt COROP-gebied GGD-regio NUTS1 NUTS2 NUTS3 Wijk Grootstedelijke agglomeratie Stadsgewest COROP-plusgebied COROP-subgebied Landbouwgebied Landbouwgroep RPA-gebied Toeristengroep Toeristengebied Arrondissementsgebied Brandweerregio Kamer van Koophandel regio Politieregio Regionale Eenheid Veiligheidsregio Zorgkantoorregio Arbeidsmarktregio Jeugdregio Ressort RES-regio

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=effe1ab0-073d-437c-af13-df5c5e07d6cd&fname=CBSgebiedsindelingen_s.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

OGC:WMS

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/2021/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

OGC:WFS

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/2021/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint

CBSgebiedsindelingen Atom

ATOM CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/atom/v1_0/index.xml

accessPoint

OGC:WMS

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/2022/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

OGC:WFS

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/2022/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint

OGC:WMS

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/2020/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

OGC:WFS

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/2020/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint

OGC:WMS

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/2019/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

OGC:WFS

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/2019/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint

OGC:WMS

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/2018/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

OGC:WFS

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/2018/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint

OGC:WMS

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/2017/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

OGC:WFS

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/2017/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint

OGC:WMS

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/2016/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

OGC:WFS

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/2016/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint

OGC:WMS

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/2023/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

OGC:WFS

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/2023/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint

OGC:WMS

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/2024/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

OGC:WFS

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/2024/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint