type-icon

Dataset

CBS gebiedsindelingen

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 24/01/2021
License CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (3)
  • Download (3)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Het bestand CBS gebiedsindelingen geeft de gebiedsindelingen die het CBS hanteert.
De polygonen van deze indelingen zijn meestal cartografisch vereenvoudigd. Dit is het geval als in de laagnaam "gegeneraliseerd" staat. Alleen de gemeente, wijk en buurt komen voor recentere jaren ook als niet gegeneraliseerd voor.
De indelingen zijn gegeven van 1995 t/m het meest recente jaar.
Het meest recente jaar bevat in de eerste helft van dat jaar voorlopige grenzen voor gemeente, provincie, COROP en landsdeel, maar nog geen andere bovengemeentelijke indelingen en ook nog geen wijken en buurten voor dat jaar.
Bij de update rond halverwege het jaar, worden de voorlopige grenzen vervangen door definitieve grenzen en worden de wijken, buurten en diverse bovengemeentelijke indelingen van dat jaar toegevoegd.
De volgende gebiedsindelingen kunnen voorkomen:

Gemeente
Landsdeel
Provincie
Buurt
COROP-gebied
GGD-regio
NUTS1
NUTS2
NUTS3
Wijk
Grootstedelijke agglomeratie
Stadsgewest
COROP-plusgebied
COROP-subgebied
Landbouwgebied
Landbouwgroep
RPA-gebied
Toeristengroep
Toeristengebied
Arrondissementsgebied
Brandweerregio
Kamer van Koophandel regio
Politieregio
Regionale Eenheid
Veiligheidsregio
Zorgkantoorregio
Arbeidsmarktregio
Jeugdregio
Ressort
RES-regio

Contactinformatie
Naam: infoservice, Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl
Website: https://www.cbs.nl
Phonenumber: 0031 (0)88 570 70 70

Webservice

CBSgebiedsindelingen

Webservice OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/cbsgebiedsindelingen/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

CBSgebiedsindelingen

Webservice OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/cbsgebiedsindelingen/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint

CBSgebiedsindelingen Atom

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/cbsgebiedsindelingen/atom/cbsgebiedsindelingen.xml

accessPoint

Download

CBS Gebiedsindelingen WMS

Download HTML CC-BY (4.0)

CBS Gebiedsindelingen WMS

CBS Gebiedsindelingen WFS

Download HTML CC-BY (4.0)

CBS Gebiedsindelingen WFS

CBS Gebiedsindelingen ATOM

Download HTML CC-BY (4.0)

CBS Gebiedsindelingen ATOM