Dataset

Ziekteverzuimpercentage; AZW branches

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het ziekteverzuimpercentage bij Nederlandse bedrijven in de bedrijfstak Zorg en Welzijn, ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. Voor het vaststellen van de AZW-branches is uitgegaan van de hoofdactiviteit (SBI-code) van het bedrijf waar een werknemer werkzaam is. Dit is mogelijk niet de enige activiteit die een bedrijf ontplooit. Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie AZWinfo (zie paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2010.

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met 2022 zijn definitief. De cijfers over 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 maart 2024: De tabel is aangevuld met cijfers over het 4e kwartaal 2023 en het jaar 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt ieder kwartaal aangevuld met nieuwe cijfers.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24015NED

ziekteverzuimpercentage bedrijfstakken (SBI 2008)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24015NED

ziekteverzuimpercentage bedrijfstakken (SBI 2008)