Dataset

Arbeidsdeelname; kerncijfers, 2003-2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking), en 15 tot 65 jaar exclusief scholieren, wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en positie in het huishouden beschikbaar.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2020

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 november 2022: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 16 november 2021: In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in 2021 geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Het derde kwartaal is daarom gevuld met puntjes.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Arbeidsdeelname; kerncijfers. Zie paragraaf 3.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/26011NED

Arbeidsdeelname en beroepsbevolking; kerncijfers, geslacht, leeftijd onderwijsniveau, migratieachtergrond en positie in huishouden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/26011NED

Arbeidsdeelname en beroepsbevolking; kerncijfers, geslacht, leeftijd onderwijsniveau, migratieachtergrond en positie in huishouden