Dataset

Geregistreerde overlast; soort overlast, wijk en buurt

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Politie (Rijk)
Updated 07/15/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Public order and safety
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal geregistreerde overlast incidenten per maand en per jaar. Deze worden uitgesplitst naar het soort misdrijf en per wijk en buurt. De gegevens worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de wijk- en buurtindeling van 2023.

Het betreffen in BVH vastgelegde registraties van gemelde overlast incidenten waarop inzet is gepleegd en eigen waarnemingen door de politie van overlast incidenten.

Het aantal overlast incidenten met MK F010 Openbare dronkenschap vallen in 2012 lager uit doordat deze MK pas per 1 juli 2012 is ingevoerd.

Sinds medio maart 2021 kunnen ook meldingen van overlastincidenten vanuit de Servicemodule (SM) in BVH worden geladen. Het gaat hier om, via 0900-8844 (geen spoed, wel politie) binnengekomen, gemelde overlastincidenten. Op de via de SM geregistreerde incidenten heeft niet altijd inzet door de politie plaatsgevonden. De toename bij overlast door personen met verward gedrag kan nagenoeg volledig verklaard worden door registraties die van de SM in BVH zijn vastgelegd. Voor de andere items geldt dat in mindere mate.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel worden geregeld geactualiseerd. Hierdoor kunnen er kleine verschillen met eerdere publicaties ontstaan. Actualisatie van de cijfers is nodig om bijvoorbeeld met terugwerkende kracht de herindeling van gemeenten of aanpassing codering met terugwerkende kracht te kunnen verwerken.

Wijzigingen per 15 juli 2024: Cijfers over juni zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? 15 augustus worden de cijfers over juli toegevoegd.

Landing page: https://politieopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=Politie&graphtype=Table&tableId=47024NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/47024NED

Geregistreerde overlast type overlast per wijk en buurt

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/47024NED

Geregistreerde overlast type overlast per wijk en buurt