Dataset

Voortijdig schoolverlaters (VSV); terugkeer in onderwijs 2007/'08-2019/'20

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/28/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de terugkeer in onderwijs van voortijdig schoolverlaters naar geslacht en migratieachtergrond. Daarnaast wordt informatie geboden over de onderwijssoort waaruit personen afkomstig waren en waarin ze al dan niet terugkeren en over het alsnog behalen van een startkwalificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/'08.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 juni 2024: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84555NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84555NED

Voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, onderwijspositie, startkwalificatie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84555NED

Voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, onderwijspositie, startkwalificatie