Dataset

Woningmarkt

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Amsterdam (Gemeente)
Updated 09/15/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat tabellen met informatie over de woningmarkt, zoals de verhuistabellen en de tabellenbijlage van de gemeentefactsheets van de WiMRA 2021 gemiddelde prijs van verkochte woningen, WOZ-waarde, de gemiddelde huurprijs voor particuliere en corporatie huursector en verhuisgeneigdheid per stadsdeel.

Verder staan hier ook de verhuistabellen WiMRA 2021 en de tabellenbijlage van de gemeentefactsheets.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Tabellenbijlage gemeentefactsheets WiMRA 2021

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Verkochte bestaande koopwoningen en gemiddelde prijs naar stadsdeel, 2015-2021

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Huurprijscategorieën voor particuliere en corporatie huursector per stadsdeel, 2017, 2019 en 2021 (procenten van woningvoorraad)

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Gemiddelde huurprijs voor particuliere en corporatie huursector per stadsdeel, 2005-2021

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Verhuisgeneigdheid per stadsdeel, 2019-2021 (procenten)

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Gemiddelde WOZ-waarde woningen naar stadsdeel, 1 januari 2023

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Gemiddelde WOZ-waarde woningen naar GGW-gebied, 1 januari 2023

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Gemiddelde WOZ-waarde woningen naar wijk, 1 januari 2023

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Gemiddelde WOZ-waarde woningen naar buurt, 1 januari 2023

XLSX CC-BY (4.0)

unknown