type-icon

Data request

Informatie overleden personen

Permanent linkCopied
Data request number 2017-1199
Fase data is beschikbaar
State done
Last changed 3 years 2 months ago
  • Request
  • Reply dataoverheid
  • Relations

What data are you looking for?

Requested data Naam(initialen,voornaam,achternaam)
Geboortedatum
Sterfdatum
Woonplaats
Request date 15-11-2017
Theme Social security
Requested dataformat
Requested start and enddate 15-11-2017 till 15-11-2017

Do you know the possible source of the data?

Possible owner
Problems with the search
Search attemts

What do you want to use the data for?

Want to use it for Datakwaliteit binnen bedrijven verhogen.(opschonen CRM systemen i.v.m GDPR)
Een overleden persoon kent geen privacy meer waardoor het mogelijk moet kunnen zijn deze data te delen
Commercial use
Target audience Burger

Reply dataoverheid

Result Data is beschikbaar - niet in gewenste vorm
Datarequest source Formulier dataverzoek op data.overheid.nl
Dataowner Nationaal Archief
Dataset
Latest status of open datarequest
Explanation state Er is contact geweest met het CBG betreffende uw vraag over het openstellen van de lijst met overleden personen. Graag wil ik u allereerst wijzen op het 'Autorisatiebesluit Centrale Bureau voor Genealogie, Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)', te raadplegen via: deze link. Hieruit is op te maken dat het CBG geautoriseerd is en de volgende taak heeft:

4.1. Taken van CBG (Zie toelichting autorisatiebesluit)
Het CBG is het kenniscentrum op genealogisch en heraldisch terrein. Met de gegevens uit de basisregistratie personen over overleden personen wordt een bestand gebouwd dat voor genealogisch en historisch onderzoek wordt gebruikt. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor notarieel onderzoek in verband met behandelingen van nalatenschappen, erfelijkheids- of epidemiologisch onderzoek of ander historisch onderzoek zoals mobiliteitsonderzoek.

Dit betekent echter niet dat het CBG verplicht is om de gehele lijst met overleden personen beschikbaar te stellen, zoals u wenst. U kunt wel specifieke verzoeken neerleggen bij het CBG en bijv. een door u beschikbaar gestelde lijst matchen met de database, waarbij kan worden aangegeven wie daarvan overleden is.

Mocht u hier verdere vragen over hebben kunt u het beste direct contact opnemen met het CBG zelf (http://cbg.nl/bezoek-contact/contact/).

Relations

Possible dataowner
Data owner Nationaal Archief