Dataset

SLO Curriculumdatabase API

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) (Overig)
Updated 13/09/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Alle wettelijke doelen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs én sets met voorbeeldmatige, richtinggevend uitwerkingen beschikbaar als open data. De curriculum dataset is het vervolg op de OBK (Onderwijs BegrippenKader) Kennisnet dataset. Alle data uit de OBK dataset zijn overgenomen in de SLO curriculum dataset.

Landing page: https://opendata.slo.nl/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier