Community

Informatiepagina energiedata

 

Informatiepagina energiedata


Op deze landingspagina tref je alle data aan over het onderwerp energie. Deze informatiepagina over energiedata brengt alle data, toepassingen en dataverzoeken in het domein energie bij elkaar. Ook kun je hier de juridische informatie over energiedata vinden. Ben je op zoek naar specifieke data? Leg je verzoek dan voor in de community aan de experts of dien een dataverzoek in.

7 news items

  • Binnen TerraScope wordt gewerkt aan een softwareplatform waarmee je ruimtelijke ontwikkeling écht kan beheersen. Denk hierbij aan de beheersing van alle conditioneringsaspecten, maar ook het (inpassen...

  • Ten behoeve van de 30 regio's die in Nederland zijn gevormd ten aanzien van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NPRES) zijn kaartlagen ontwikkeld. Met deze kaartlagen is in kaart gebr...

  • Energieopwek.nl is ontstaan om het Energieakkoord uit 2013 (later opgegaan in het Klimaatakkoord) handen en voeten te geven. De reductie van CO2 staat centraal en een belangrijk instrument daarvoor is...

  • Eind 2050 moeten alle gemeenten in Nederland van het gas af zijn. Dit lijkt nog ver weg maar er zijn nog veel inzichten nodig om deze ambitie vanuit het Klimaatakkoord te behalen. Met behulp...

  • Mirthe Heikens en Gert Nijsink werken beiden bij Rijkswaterstaat. Samen beheren zij de Klimaatmonitor.De Klimaatmonitor is een monitoringportaal voor decentrale overheden. Met deze toepassing kun...

  • Kun je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je en waar werk je? Mijn naam is Otto Swertz, ik ben werkzaam als hoofd energiestatistieken bij het CBS. Dat is het team waar de vaste energiestatistiek, z...

  • Kun je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je en waar werk je?  Mijn naam is Anne Miek Kremer, ik ben statistisch onderzoeker bij het CBS, onderdeel van het team ‘energie’. Hier werk ik aan aan...

About these results

There are 7 results within news of:

Informatiepagina energiedata

Outside of this register are 7 results at data.overheid.nl.

Filter your results