Community

Informatiepagina energiedata

 

Informatiepagina energiedata


Op deze landingspagina tref je alle data aan over het onderwerp energie. Deze informatiepagina over energiedata brengt alle data, toepassingen en dataverzoeken in het domein energie bij elkaar. Ook kun je hier de juridische informatie over energiedata vinden. Ben je op zoek naar specifieke data? Leg je verzoek dan voor in de community aan de experts of dien een dataverzoek in.

22 toepassingen

 • De Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) helpt gemeenten bij het werken met de data die nodig zijn voor het maken van o.a een Transitievisie Warmte. Uiteraard sluit DEGO waar mogel...

 • Toepassing

  Energieopwek

  Internationaal is in detail vastgelegd welke vormen van energie meetellen als hernieuwbaar (duurzaam) en welke vormen niet. Ook is afgesproken op welke wijze er geteld wordt. Voor de EU is dat vastgel...

 • Deze atlas, de NEA, is het platform voor informatie over energie in Nederland. De energievoorziening is aan het veranderen. Er komen steeds meer particuliere zonnepanelen en de overheid investeert in ...

 • Feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte.

 • RVO heeft met de haar ter beschikking staande data een aantal viewers samengesteld voor overheden als gemeenten en provincies en adviesorganisaties die zich bezighouden met de energietransitie.

 • Diep in de ondergrond van onze aarde is het warm. Deze aardwarmte kunnen we benutten om water te verwarmen. Dat is duurzaam, het kan en gebeurt bijvoorbeeld in de glastuinbouw al. Aardwarmte is van gr...

 • Toepassing

  Milieudefensie

  Olie- en gasportaal milieudefensie

 • Toepassing

  Emissieregistratie

  Deze website toont de geregionaliseerde uitstoot (emissie) van circa 375 verontreinigende stoffen in Nederland. U vindt deze emissies op diverse manieren: als kaart, grafiek en tabel maar ook in de vo...

 • Toepassing

  In uw buurt

  Toepassing met data waarin kerncijfers over wijken en buurten te vinden zijn.

 • Toepassing

  Energietransitie

  De energietransitie is de overgang van het gebruik van fossiele energie naar hernieuwbare energie. Fossiele energie is afkomstig uit steenkool, aardolie en aardgas. Het verbranden hiervan veroorzaakt ...