Community

Informatiepagina energiedata

 

Informatiepagina energiedata


Op deze landingspagina tref je alle data aan over het onderwerp energie. Deze informatiepagina over energiedata brengt alle data, toepassingen en dataverzoeken in het domein energie bij elkaar. Ook kun je hier de juridische informatie over energiedata vinden. Ben je op zoek naar specifieke data? Leg je verzoek dan voor in de community aan de experts of dien een dataverzoek in.

5 organisaties

  • Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten.

  • Het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelt data over de Nederlandse samenleving. Deze data wordt verwerkt tot statistische informatie over allerlei maatschappelijke en economische thema’s.

  • Het Planbureau voor de Leefomgeving is een Nederlandse overheidsinstantie voor het maken van strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte.

  • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een agentschap van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  • Organisatie

    Rijkswaterstaat

    Rijkswaterstaat is het uitvoerende agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland, tot 2010 Verkeer en Waterstaat geheten.

Over deze resultaten

Er zijn 5 resultaten binnen de organisaties van:

Informatiepagina energiedata

Buiten dit register zijn er 5 resultaten op dataoverheid.nl.

Filter je resultaten