Community

Informatiepagina energiedata

 

Informatiepagina energiedata


Op deze landingspagina tref je alle data aan over het onderwerp energie. Deze informatiepagina over energiedata brengt alle data, toepassingen en dataverzoeken in het domein energie bij elkaar. Ook kun je hier de juridische informatie over energiedata vinden. Ben je op zoek naar specifieke data? Leg je verzoek dan voor in de community aan de experts of dien een dataverzoek in.

7 populaire groepen datasets

  • Ligging, vermogen, verwachte en gerealiseerde opwek, opslag of conversie, eigendoms- en onderhoudssituatie, leeftijd, type van energie-installaties (hernieuwbaar en fossiel, zowel huishoudens als bedr...

  • Datasets over de energiebalans in Nederland. Omvat gegevens van zowel productie als levering.

  • Prijzen en aansluitingen rondom de energiemarkt in Nederland.

  • Inzicht in potentiële en restrictie gebieden om optimale locaties voor hernieuwbare energieopslag en opwekking te vinden. (wind, aardwarmte en warmte-koude opslag (wko), gegevens over lokale windsnelh...

  • Gegevens over gebouwen en de gebouwschil. Woningen: Bouwkundige kenmerken, aanwezige aansluitingen, getroffen energiebesparingsmaatregelen, eigendomssituatie (koop/verhuur) Utiliteitsbouw/kassen: gebr...

  • Finaal verbruik van de verschillende energiedragers (aardgas, elektriciteit, warmte, waterstof, biomassa e.a.) op laagregionaal niveau. Verbruiksprofielen, gebruiksprofielen. Huishoudens en bedrijven....

  • Ligging, capaciteit, ouderdom, en temperatuur van warmte-, elektriciteits- en gasnetten. En ook van andere netten (CO2, waterstof).

Over deze resultaten

Er zijn 7 resultaten binnen de populaire groepen datasets van:

Informatiepagina energiedata

Buiten dit register zijn er 7 resultaten op dataoverheid.nl.

Filter je resultaten